1.
Sipinen J. Maahan muuttaneiden kokonaisvaltainen kotoutuminen edellyttää myös poliittista osallisuutta : LECTIO PRAECURSORIA. Politiikka [Internet]. 3. syyskuuta 2021 [viitattu 27. helmikuuta 2024];63(3). Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/110802