1.
Poutanen MJ. Suvi Salmenniemi, Affect, Alienation and Politics in Theraupetic Culture: Capitalism on the skin: Lontoo: Palgrave Macmillan, 2022, 222 s. Politiikka [Internet]. 31. lokakuuta 2023 [viitattu 25. helmikuuta 2024];65(3). Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/131281