1.
Nyyssölä K. Semiperiferisen Suomen taloudellinen ja poliittinen kehitys. Politiikka [Internet]. 1 [viitattu 5. kesäkuuta 2020];53(4). Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/60114