1.
Vainikkala E. Populismin väkevöityminen: Populistisesta retoriikasta ideologiseen fantasiaan. Politiikka [Internet]. 17. elokuuta 2020 [viitattu 18. syyskuuta 2021];62(2):107–124. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/83402