1.
Vogt H. Euroopan unioni pitkäjänteisen politiikan tekijänä. Politiikka [Internet]. 7. joulukuuta 2019 [viitattu 7. maaliskuuta 2021];61(4):364–375. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/85682