1.
Juntunen T, Poutanen M, Lahtinen M. Ilmastokriisi sukupolvikokemuksena?. Politiikka [Internet]. 8. lokakuuta 2019 [viitattu 23. marraskuuta 2020];61(3):186-91. Saatavissa: https://journal.fi/politiikka/article/view/85796