https://journal.fi/politiikka/issue/feed Politiikka 2022-11-03T10:35:48+02:00 Katja Mäkinen katja.a.p.makinen@jyu.fi Open Journal Systems <p><em>Politiikka</em> on Julkaisufoorumissa 2-tasolle arvioitu tiedejulkaisu, joka on perustettu vuonna 1959. Lehti ilmestyy verkossa neljä kertaa vuodessa ja sitä julkaisee <a href="http://vty.fi/">Valtiotieellinen Yhdistys</a>. Lehdessä julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi artikkeleita, keskustelupuheenvuoroja (esim. lektiot) ja kirja-arvioita politiikan tutkimuksen alalta. <em>Politiikka</em> on saanut TSV:n Vertaisarvioitu-tunnuksen, ja kaikki lehdessä julkaistavat artikkelit lähetetään arvioitavaksi kaksoissokkomenettelyllä vähintään kahdelle alan väitelleelle asiantuntijalle ennen niiden julkaisemista. <em>Politiikka</em>-lehti on sitoutunut noudattamaan julkaisutoiminnassaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan <a href="https://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto">hyvän tieteellisen käytännön</a> ohjeistusta.</p> <p>Vuodesta 2019 eteenpäin <em>Politiikka</em>-lehti julkaistaan välittömästi avoimena verkkojulkaisuna journal.fi-palvelussa. Lehden taittaa Susanna Laurola.</p> <p>Lehti on myös sosiaalisessa mediassa: <a href="https://www.facebook.com/Politiikkalehti/">Facebook</a> ja <a href="https://twitter.com/politiikkalehti">Twitter</a>.</p> https://journal.fi/politiikka/article/view/122752 Kotimaisilla kielillä julkaistu tutkimus palvelee monia 2022-11-01T11:59:14+02:00 Katja Mäkinen katja.a.p.makinen@jyu.fi Miika Salo miika.salo@tuni.fi <p>Pääkirjoitus 3/2022</p> 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/113626 Kun kaikki on politiikkaa, miten sitä voi tutkia? 2022-01-18T09:09:00+02:00 Kari Palonen kari.i.palonen@jyu.fi 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/116240 Ideologia ja politiikan todellistuminen 2022-04-15T16:27:42+03:00 Jussi Pentikäinen jussipentikainen@gmail.com <p>Katsausteksti konservatismin filosofisesta määritelmästä. </p> 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/117042 Nya ytterhögerpartier i Finland (2000–2022) 2022-05-18T16:16:54+03:00 Andreas Jon Ingmar Fagerholm andreas.fagerholm@abo.fi 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/121381 Immanuel Kant poliittisena teoreetikkona ja intellektuellina 2022-08-25T17:23:31+03:00 Anitta Kananen anitta.kananen@jyu.fi <div class="item abstract"> <p>Kirjoitus perustuu väitöstilaisuudessa pidettyyn lektioon. </p> </div> <div class="item downloads_chart"> </div> 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/115951 Jean Bodin ja biopolitiikka 2022-04-07T13:32:57+03:00 Samuel Lindholm samuel.j.lindholm@gmail.com <div class="item abstract"> <p>Kirjoitus perustuu väitöstilaisuudessa pidettyyn lektioon. </p> </div> <div class="item downloads_chart"> </div> 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/114823 Pitivätkö Sipilän hallituksen puolueet vaalilupauksensa? 2022-03-10T15:37:08+02:00 Juha Ylisalo juha.ylisalo@utu.fi Kimmo Makkonen kimmo.makkonen@utu.fi <p>Puolueet lupaavat vaalikampanjoissaan edistää monenlaisia asioita. Suuri yleisö suhtautuu vaalilupauksiin skeptisesti. Siitä, missä määrin puolueiden vaaleissa lupaamat asiat toteutuvat Suomessa, ei kuitenkaan ole aiemmin ollut saatavilla systemaattisesti koottua tietoa. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneita menetelmiä Juha Sipilän hallituksen (2015–2019) puolueiden vaaliohjelmiin sisältyneiden lupausten tutkimiseen. Vaalilupaus määriteltiin sellaisena sitoumuksena tiettyyn toimenpiteeseen tai lopputulokseen, että toimenpiteen suorittaminen tai lopputuloksen saavuttaminen on selvästi todennettavissa. Luvattujen asioiden toteutuminen tai toteutumatta jääminen todennettiin asiakirja- ja tilastoaineistoilla. Sipilän hallituksen muodostaneet puolueet tekivät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa yhteensä 319 vaalilupausta, joista 45 prosenttia toteutui ainakin osittain. Osuus on jokseenkin pieni, kun sitä verrataan monista muista maista saatuihin tuloksiin. Jos kuitenkin huomioidaan Sipilän hallituksen koostuminen useista puolueista ja erot puolueiden kokeneisuudessa hallitusvastuusta, toteutuneiden lupausten osuus näyttäytyy kansainvälisesti vertaillen varsin tavanomaisena.</p> 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/119902 Asuinympäristöt erilaistuvat, yhteiskunta polarisoituu 2022-08-12T15:39:16+03:00 Mikko Leino molein@utu.fi <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Suomessa on laajalti keskusteltu yhteiskunnan ja poliittisen keskustelun pola­risaatiosta. Kuitenkin teoreettisesti ja empiirisesti tutkimus poliittisesta pola­risaatiosta, sitä määrittävistä jakolinjoista sekä sen vaikutuksista Suomessa on vielä melko vähäistä. Tämän artikkelin tarkoituksena on esittää, miten pola­risaatiota voidaan tarkastella Suomen olosuhteissa. Sen erimerkit keskittyvät maahanmuuttoasenteisiin, mutta teoreettisesti sen argumentit ovat yhteen­sopivia myös muiden poliittisesti merkittävien asiakysymysten kanssa. Suo­messa poliittista polarisaatiota ei tulisi tarkastella vain puolueiden ja äänestä­jien ideologisen välimatkan avulla, vaan on etsittävänä niitä yhteiskunnallisia jakolinjoja, joissa kahtiajakautuminen on ilmeisintä. Artikkeli tarkastelee sekä alueellisesti että paikallisesti tapahtuvan asuinympäristöjen erilaistumi­sen merkitystä yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien voimistajana sekä poliit­tisen polarisaation synnyttäjänä. Lopuksi artikkeli keskustelee mahdollisista keinoista hillitä näitä kehityskulkuja.</p> </div> </div> </div> 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/122753 English abstracts 2022-11-01T12:12:17+02:00 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/113635 Christopher J. Bickerton ja Carlo Invernizzi Accetti, Technopopulism: The New Logic of Democratic Politics 2022-01-19T15:17:26+02:00 Konstantinos Kostas konstantinos.kostas@helsinki.fi 2022-11-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Politiikka