Teemanumeron kirjoittajakutsu

2022-01-03

Artikkelipyyntö teemanumeroon 1.12.2021–31.1.2022: Viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteisöjen tutkimusperustainen kehittäminen

Prologi on viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti. Aikakauslehti tarjoaa tieteellisen foorumin monitieteiselle tutkimukselle ja kannustaa eri alojen asiantuntijoita vuoropuheluun viestinnän ja vuorovaikutuksen alalla tehdyn tutkimuksen kanssa.

Prologi ottaa nyt vastaan artikkeliehdotuksia teemanumeroon Viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteisöjen tutkimusperustainen kehittäminen. Teemanumero julkaistaan vuonna 2022.

Monet yhteiskunnan haasteista, kuten yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyminen, koronapandemian hillitseminen, työssä jaksaminen, nuorten syrjäytyminen ja ilmastonmuutos kietoutuvat tavalla tai toisella yhteisöihin ja niiden vuorovaikutukseen. Kun näitä kiperiä kysymyksiä ratkotaan, on oleellista kysyä, kuinka yhteisöjen toimintaa ja vuorovaikutusta voitaisiin edistää vaikuttavin ja kestävin tuloksin. Erilaisten yhteisöjen, toimintatapojen ja interventioiden kehittämisessä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa painotetaan lisääntyvissä määrin tutkittuun tietoon tai näyttöön perustuvaa toimintatapaa (evidence based practices, policies, decision making). Tutkitun tiedon merkitys korostuu.

Teemanumerossa keskitytään tiedon ja tutkimuksen merkitykseen ja käyttöön viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteisöjen kehittämisessä. Artikkeliehdotukset voivat pureutua erilaisten ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden kehittämiseen, jota voidaan lähestyä esimerkiksi vuorovaikutussuhteiden ja johtajuuden näkökulmista. Tiedolla kehittämistä voi tarkastella vaikuttamisen ja argumentoinnin, poliittiseen viestinnän ja päätöksenteon näkökulmista. Tutkimustiedon hyödyntämistä voi lähestyä myös esimerkiksi kulttuurienvälisen viestinnän ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkastelukohteena voi olla myös viestintä- ja vuorovaikutuskoulutuksen ja -opetuksen tutkimusperustainen kehittäminen.

Teemanumeroon tarjottavat tieteelliset artikkelit voivat käsitellä viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteisöjen kehittämistä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

- kartoitusten ja tutkitun tiedon hyödyntäminen viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämistyössä
- kehittämis- ja muutosprosessien mittaaminen, seuranta ja vaikutusten arviointi
- tapaus- ja toimintatutkimukset sekä selosteet, joissa keskitytään tietoon ja sen hyödyntämiseen kehittämisprojekteissa
- käytännön toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden osaamisen ja kokemusten hyödyntäminen yhteisöjen kehittämisessä
- interventioiden ja toimenpideohjelmien kehittäminen, arviointi ja levittäminen
- tutkimustiedon ja käytännön toiminnan välisen vuoropuhelun lisääminen
- tutkimusperustainen koulutuksen, opetuksen ja palvelujen kehittäminen sekä päätöksenteko
- tutkitusta tiedosta viestiminen

Teemanumeroon voi tarjota myös aihealueeseen liittyviä lyhyempiä tekstejä, kirja-arvioita ja puheenvuoroja, kuten lectio praecursorioita.

Teemanumeron toimittavat apulaisprofessori FT Leena Mikkola Tampereen yliopistosta ja erikoistutkija FT Sanna Herkama Turun yliopistosta. Jos haluat tarjota artikkelin teemanumeroon, lähetä tiivistelmä ehdotuksestasi (300–400 sanaa) 31.1.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen leena.mikkola [at] tuni.fi. Teema-numeroon on mahdollista tarjota artikkeleita myös ruotsin ja englannin kielellä. Voit myös lähettää ehdotuksen puheenvuoroksi tai kirja-arvioksi. Kirjoittajille ilmoitetaan artikkeliehdotusten sopivuudesta teemanumeroon 15.2.2022 loppuun mennessä.

Valmis tutkimusartikkeliksi tarkoitettu käsikirjoitus (50 000 merkkiä välilyönteineen) pyydetään lähettämään 30.4.2022 mennessä TSV:n Open Journal Systems (OJS) -alustan kautta. Järjestelmään rekisteröidytään osoitteessa https://journal.fi/prologi. Jos kirjoittaja on jo rekisteröitynyt OJS-järjestelmän käyttäjäksi, salasana ja tunnus säilyvät ennallaan.    

Teemanumeron artikkelit käyvät läpi normaalin vertaisarviointiprosessin (tutustu Prologin kirjoittajaohjeisiin). Muut julkaistavaksi tarkoitetut tekstit kuin tieteelliset artikkelit tulee jättää OJS-järjestelmään viimeistään 15.8.2022. Lisätietoja: apulaisprofessori Leena Mikkola (leena.mikkola[at]tuni.fi) ja erikoistutkija Sanna Herkama (sanna.herkama[at]utu.fi)