(1)
Uusitalo, H. Suomen Kielen Seuran Toimintavuosi 2021. sja 2022, 64.