(1)
Ainiala, T.; Jantunen, J. H. Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa. sja 2019, 61, 57-79.