Ainiala, T., & Jantunen, J. H. (2019). Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa. Sananjalka, 61(61), 57–79. https://doi.org/10.30673/sja.80312