Varis, M. (2001). Sienten nimet sienestäjän oppaana. Sananjalka, 43(1), 65–79. https://doi.org/10.30673/sja.86626