Ainiala, Terhi, ja Jarmo H. Jantunen. 2019. ”Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa”. Sananjalka 61 (61):57-79. https://doi.org/10.30673/sja.80312.