Ainiala, T. ja Jantunen, J. H. (2019) ”Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa”, Sananjalka, 61(61), ss. 57–79. doi: 10.30673/sja.80312.