Varis, M. (2001) ”Sienten nimet sienestäjän oppaana”, Sananjalka, 43(1), ss. 65–79. doi: 10.30673/sja.86626.