[1]
T. Ainiala ja J. H. Jantunen, ”Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa”, sja, vsk. 61, nro 61, ss. 57–79, marras 2019.