https://journal.fi/sananjalka/issue/feed Sananjalka 2017-11-30T13:19:20+02:00 Paula Sjöblom papisjo@utu.fi Open Journal Systems <p>Suomen Kielen Seuran vuosikirja Sananjalka julkaisee tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja kirja-arvioita suomen kielen, fennougristiikan, kotimaisen kirjallisuuden, kansatieteen, folkloristiikan, uskontotieteen ja arkeologian aloilta.</p> <p>&nbsp;</p> https://journal.fi/sananjalka/article/view/66609 Äännehistoriaa suomen kielen erilliskehityksen alkutaipaleilta 2017-11-30T13:19:14+02:00 Petri Kallio petri.kallio@helsinki.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66611 Kirkollisen kielen numeraalipohjaista sanastoa 2017-11-30T13:19:15+02:00 Aila Mielikäinen aila.mielikainen@jyu.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T12:31:31+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66613 Lexicon pentaglotton – suomea sisältävä viisikielinen sanakirja 1600-luvulta 2017-11-30T13:19:16+02:00 Harri Uusitalo harri.uusitalo@utu.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T12:32:48+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66616 Turun murre Gustaf Renvallin kieliopissa Finsk Språklära, Enligt den rena Vest-Finska, i Bokspråk vanliga Dialecten (1840) 2017-11-30T13:19:17+02:00 Heidi Salmi heidi.salmi@utu.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66619 Suomen komitatiivisija – kiteytynyt vai produktiivinen? 2017-11-30T13:19:18+02:00 Maija Sirola-Belliard maija.belliard@uta.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T12:34:50+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66629 Suomen illatiivi ja kognitiivisen kieliopin näkökulma taivutusmorfologiaan 2017-11-30T13:19:18+02:00 Petra Hebedová petrahebedova@phil.muni.cz <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T12:35:39+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66630 Juosten vai juoksemalla? Infiniittisten ten- ja malla-rakenteiden semantiikkaa ja murrejakaumaa 2017-11-30T13:19:19+02:00 Markus Hamunen markus.hamunen@helsinki.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T12:36:57+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66633 tehdessä-konstruktio edistyneessä oppijansuomessa 2017-11-30T13:19:19+02:00 Ilmari Ivaska ilmari.ivaska@unibo.it Kirsti Siitonen kirsti.siitonen@utu.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T12:37:52+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66635 Suomen mukaan-sanan kieliopillistuminen 2017-11-30T13:19:19+02:00 Krista Ojutkangas krista.ojutkangas@utu.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T12:38:41+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66636 Epäily vai epäilys? 2017-11-30T13:19:19+02:00 Jutta Salminen jutta.salminen@helsinki.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T12:39:29+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66637 Avustajaeläinten ja ikäihmisten yhteinen tulevaisuus 2017-11-30T13:19:20+02:00 Jussi Lehtonen jussi.lehtonen@utu.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T12:40:09+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66642 Kirjakulttuuria Suomen Turussa 1500–1800-luvuilla 2017-11-30T13:19:14+02:00 Miika Norro mmonor@utu.fi Tanja Toropainen tamava@utu.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T13:17:51+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66645 Tarvitsemme kielenhuoltoa 2017-11-30T13:19:15+02:00 Kirsti Siitonen kirsti.siitonen@utu.fi <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> 2017-10-27T13:18:28+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66647 Kertomus Suomen Kielen Seuran toimivuodesta 1.1.–31.12.2016 2017-11-30T13:19:16+02:00 Katri Priiki katri.priiki@utu.fi <p>Kertomus Suomen Kielen Seuran toimivuodesta 1.1.–31.12.2016</p> 2017-10-27T13:19:02+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66652 Ilmisubjektin ja ilmisubjektittomuuden vaihtelua Lauseopin arkiston murrekorpuksessa 2017-11-30T13:19:15+02:00 Tommi Kurki tommi.kurki@utu.fi <p>Milja Väänänen: Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa. Tutkimus suomen<br>vanhoista murteista. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis, sarja<br>C, osa 430. Scripta Lingua Fennica Edita. Turun yliopisto, Turku 2016. 246 sivua + 4 liitesivua.</p> 2017-10-27T13:50:47+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66653 Essiivi kokovartalokuvassa 2017-11-30T13:19:16+02:00 Maria Vilkuna maria.vilkuna@helsinki.fi <p>Emmi Hynönen: Suomen essiivi. Annales Universitatis Turkuensis, sarja C, osa 425. Turun yliopisto,<br>Turku 2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6563-2. 246 sivua.</p> 2017-10-27T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66654 Hän ja muut: väitöskirja pronomineista ja ihmisistä 2017-11-30T13:19:17+02:00 Renate Pajusalu renate.pajusalu@ut.ee <p>Katri Priiki: Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista<br>Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 432. Scripta<br>Lingua Fennica Edita. Turku 2017. 90 + 124 sivua.</p> 2017-10-27T13:52:19+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66655 Kansatiede ja tulevaisuudentutkimus – molempi parempi 2017-11-30T13:19:17+02:00 Matti Kamppinen matti.kamppinen@utu.fi <p>Jussi Lehtonen: Skenaarioita maaseudun palveluista – kaupat, kirjastot ja postit historiasta<br>tulevaisuuksiin. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 429. Scripta Lingua Fennica Edita,<br>Turku 2016. 323 s., 12 liites.</p> 2017-10-27T13:52:48+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66656 Silmät auki, suomen kielestä kiinnostunut! 2017-11-30T13:19:18+02:00 Päivi Laine paipel@utu.fi <p>Ville Eloranta ja Jaakko Leino: Sanaiset kansiot. Suomen kielen vaietut vaiheet. Gaudeamus,<br>Helsinki 2017. 240 s.</p> 2017-10-27T13:53:17+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/sananjalka/article/view/66657 Miten Monosta tuli mono ja muita merkillisiä tarinoita 2017-11-30T13:19:18+02:00 Paula Sjöblom papisjo@utu.fi <p>Timo Leppänen: Merkilliset nimet. Tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä. Suomalaisen Kirjallisuuden<br>Seura, Helsinki 2016. 432 s.</p> 2017-10-27T13:53:47+03:00 ##submission.copyrightStatement##