Sananjalka https://journal.fi/sananjalka <p>Suomen Kielen Seuran vuosikirja Sananjalka julkaisee tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja kirja-arvioita suomen kielen, fennougristiikan, kotimaisen kirjallisuuden, kansatieteen, folkloristiikan, uskontotieteen ja arkeologian aloilta.</p> <p>&nbsp;</p> Suomen Kielen Seura ry fi-FI Sananjalka 0558-4639 Äännehistoriaa suomen kielen erilliskehityksen alkutaipaleilta https://journal.fi/sananjalka/article/view/66609 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Petri Kallio ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 7–24 7–24 Kirkollisen kielen numeraalipohjaista sanastoa https://journal.fi/sananjalka/article/view/66611 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Aila Mielikäinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 25–46 25–46 Lexicon pentaglotton – suomea sisältävä viisikielinen sanakirja 1600-luvulta https://journal.fi/sananjalka/article/view/66613 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Harri Uusitalo ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 47–58 47–58 Turun murre Gustaf Renvallin kieliopissa Finsk Språklära, Enligt den rena Vest-Finska, i Bokspråk vanliga Dialecten (1840) https://journal.fi/sananjalka/article/view/66616 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Heidi Salmi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 59–80 59–80 Suomen komitatiivisija – kiteytynyt vai produktiivinen? https://journal.fi/sananjalka/article/view/66619 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Maija Sirola-Belliard ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 81–103 81–103 Suomen illatiivi ja kognitiivisen kieliopin näkökulma taivutusmorfologiaan https://journal.fi/sananjalka/article/view/66629 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Petra Hebedová ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 104–124 104–124 Juosten vai juoksemalla? Infiniittisten ten- ja malla-rakenteiden semantiikkaa ja murrejakaumaa https://journal.fi/sananjalka/article/view/66630 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Markus Hamunen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 125–153 125–153 tehdessä-konstruktio edistyneessä oppijansuomessa https://journal.fi/sananjalka/article/view/66633 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Ilmari Ivaska Kirsti Siitonen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 154–180 154–180 Suomen mukaan-sanan kieliopillistuminen https://journal.fi/sananjalka/article/view/66635 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Krista Ojutkangas ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 181–216 181–216 Epäily vai epäilys? https://journal.fi/sananjalka/article/view/66636 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Jutta Salminen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 217–243 217–243 Avustajaeläinten ja ikäihmisten yhteinen tulevaisuus https://journal.fi/sananjalka/article/view/66637 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Jussi Lehtonen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 244–267 244–267 Kirjakulttuuria Suomen Turussa 1500–1800-luvuilla https://journal.fi/sananjalka/article/view/66642 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Miika Norro Tanja Toropainen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 268 276 Tarvitsemme kielenhuoltoa https://journal.fi/sananjalka/article/view/66645 <p>Abstraktit julkaistaan numerosta 60 alkaen.</p> Kirsti Siitonen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 277–279 277–279 Kertomus Suomen Kielen Seuran toimivuodesta 1.1.–31.12.2016 https://journal.fi/sananjalka/article/view/66647 <p>Kertomus Suomen Kielen Seuran toimivuodesta 1.1.–31.12.2016</p> Katri Priiki ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 280–281 280–281 Ilmisubjektin ja ilmisubjektittomuuden vaihtelua Lauseopin arkiston murrekorpuksessa https://journal.fi/sananjalka/article/view/66652 <p>Milja Väänänen: Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa. Tutkimus suomen<br>vanhoista murteista. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis, sarja<br>C, osa 430. Scripta Lingua Fennica Edita. Turun yliopisto, Turku 2016. 246 sivua + 4 liitesivua.</p> Tommi Kurki ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 282–287 282–287 Essiivi kokovartalokuvassa https://journal.fi/sananjalka/article/view/66653 <p>Emmi Hynönen: Suomen essiivi. Annales Universitatis Turkuensis, sarja C, osa 425. Turun yliopisto,<br>Turku 2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6563-2. 246 sivua.</p> Maria Vilkuna ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 288–295 288–295 Hän ja muut: väitöskirja pronomineista ja ihmisistä https://journal.fi/sananjalka/article/view/66654 <p>Katri Priiki: Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista<br>Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 432. Scripta<br>Lingua Fennica Edita. Turku 2017. 90 + 124 sivua.</p> Renate Pajusalu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 295–298 295–298 Kansatiede ja tulevaisuudentutkimus – molempi parempi https://journal.fi/sananjalka/article/view/66655 <p>Jussi Lehtonen: Skenaarioita maaseudun palveluista – kaupat, kirjastot ja postit historiasta<br>tulevaisuuksiin. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 429. Scripta Lingua Fennica Edita,<br>Turku 2016. 323 s., 12 liites.</p> Matti Kamppinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 299–300 299–300 Silmät auki, suomen kielestä kiinnostunut! https://journal.fi/sananjalka/article/view/66656 <p>Ville Eloranta ja Jaakko Leino: Sanaiset kansiot. Suomen kielen vaietut vaiheet. Gaudeamus,<br>Helsinki 2017. 240 s.</p> Päivi Laine ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 301 304 Miten Monosta tuli mono ja muita merkillisiä tarinoita https://journal.fi/sananjalka/article/view/66657 <p>Timo Leppänen: Merkilliset nimet. Tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä. Suomalaisen Kirjallisuuden<br>Seura, Helsinki 2016. 432 s.</p> Paula Sjöblom ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2017-10-27 2017-10-27 59 59 304–306 304–306