[1]
Pohjanheimo, O. 2012. The enrichment of magical thinking through practices among Reiki self-healers. Scripta Instituti Donneriani Aboensis. 24, (Jan. 2012), 289–312. DOI:https://doi.org/10.30674/scripta.67420.