(1)
Alander, J. Bilaga 1. Förteckning över Konferenserna. Scripta 2021, 30, 77-78.