[1]
J. Alander, “Bilaga 1. Förteckning över konferenserna”, Scripta, vol. 30, pp. 77–78, Mar. 2021.