1.
Alander J. Bilaga 1. Förteckning över konferenserna. Scripta [Internet]. 2021Mar.27 [cited 2024Jul.14];30:77-8. Available from: https://journal.fi/scripta/article/view/107263