https://journal.fi/scripta/issue/feed Scripta Instituti Donneriani Aboensis 2021-03-29T11:19:25+03:00 Donner Institute donner.institute@abo.fi Open Journal Systems <p>Scripta Instituti Donneriani Aboensis publishes selected papers presented at symposia arranged by the Donner Institute for Research in Religious and Cultural History.</p> https://journal.fi/scripta/article/view/102185 Mystik blir vetenskap 2021-03-29T11:19:25+03:00 Nils G. Holm Ruth Illman Joakim Alander Björn Dahla <p class="p1">Den 29 mars 1956 i Dornach, Schweiz undertecknade Olly och Uno Donner ett donationsbrev som lade grunden för ett nytt forskningsinstitut i Åbo. De donerade sin egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi för att grunda Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning som en knutpunkt för forskningen kring religion och kultur, en mötespunkt för forskare, studerande och samhället i stort samt en utsikts­punkt mot stora världen, ny kunskap och nya idéer.</p> <p class="p1">Historiken ger en grundlig beskrivning av institutets uppkomsthistoria och de viktiga personer som under årens lopp bidragit till verksamheten. Den presenterar forskare och bibliotekarier, internationella symposier och kulturseminarier, forskningssatsningar och hyllkilometer av forskningslitteratur, forskarpris och stipendier, fester och vardag. Historiken speglar också den ämnesmässiga utveckling som skett inom religionsforskningen, både nationellt och internationellt, under den här tiden.</p> <p class="p2"><span class="s1"><em>Mystik blir vetenskap: Donnerska institutet 1956–2021</em></span> har skrivits av Nils G. Holm, professor emeritus i&nbsp; religionsvetenskap vid Åbo Akademi och långvarig styrelsemedlem vid institutet. Historiken är rikligt illustrerad med bilder från alla årtionden vid institutet.</p> 2021-03-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nils G. Holm; Ruth Illman; Joakim Alander, Björn Dahla https://journal.fi/scripta/article/view/107263 Bilaga 1. Förteckning över konferenserna 2021-03-29T11:18:58+03:00 Joakim Alander <p>Bilaga 1. Förteckning över konferenserna</p> 2021-03-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap https://journal.fi/scripta/article/view/107264 Bilaga 2. Styrelsen genom åren 2021-03-29T11:18:32+03:00 Joakim Alander <p>Bilaga 2. Styrelsen genom åren</p> 2021-03-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap https://journal.fi/scripta/article/view/107265 Bilaga 3. Donnerska institutets pristagare 2021-03-29T11:18:05+03:00 Joakim Alander <p>Bilaga 3. Donnerska institutets pristagare</p> 2021-03-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap https://journal.fi/scripta/article/view/107266 Bilaga 4. Stipendiater vid Donnerska institutet 2013–2020 2021-03-29T11:17:39+03:00 Ruth Illman <p>Bilaga 4. Stipendiater vid Donnerska institutet 2013–2020</p> 2021-03-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap