Scripta Instituti Donneriani Aboensis https://journal.fi/scripta Scripta Instituti Donneriani Aboensis publishes selected papers presented at symposia arranged by the Donner Institute for Research in Religious and Cultural History. The Donner Institute en-US Scripta Instituti Donneriani Aboensis 0582-3226 <p>The license of the published metadata is Creative Commons CCO 1.0 Universal (CC0 1.0)</p> Mystik blir vetenskap https://journal.fi/scripta/article/view/102185 Den 29 mars 1956 i Dornach, Schweiz undertecknade Olly och Uno Donner ett donationsbrev som lade grunden för ett nytt forskningsinstitut i Åbo. De donerade sin egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi för att grunda Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning som en knutpunkt för forskningen kring religion och kultur, en mötespunkt för forskare, studerande och samhället i stort samt en utsikts­punkt mot stora världen, ny kunskap och nya idéer. Historiken ger en grundlig beskrivning av institutets uppkomsthistoria och de viktiga personer som under årens lopp bidragit till verksamheten. Den presenterar forskare och bibliotekarier, internationella symposier och kulturseminarier, forskningssatsningar och hyllkilometer av forskningslitteratur, forskarpris och stipendier, fester och vardag. Historiken speglar också den ämnesmässiga utveckling som skett inom religionsforskningen, både nationellt och internationellt, under den här tiden. Mystik blir vetenskap: Donnerska institutet 1956–2021 har skrivits av Nils G. Holm, professor emeritus i  religionsvetenskap vid Åbo Akademi och långvarig styrelsemedlem vid institutet. Historiken är rikligt illustrerad med bilder från alla årtionden vid institutet. Nils G. Holm Ruth Illman Joakim Alander Björn Dahla Copyright (c) 2021 Nils G. Holm; Ruth Illman; Joakim Alander, Björn Dahla http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-03-21 2021-03-21 30 1 76 10.30674/scripta.102185 Bilaga 1. Förteckning över konferenserna https://journal.fi/scripta/article/view/107263 Bilaga 1. Förteckning över konferenserna Joakim Alander Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-03-27 2021-03-27 30 77 78 10.30674/scripta.107263 Bilaga 2. Styrelsen genom åren https://journal.fi/scripta/article/view/107264 Bilaga 2. Styrelsen genom åren Joakim Alander Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-03-27 2021-03-27 30 79 83 10.30674/scripta.107264 Bilaga 3. Donnerska institutets pristagare https://journal.fi/scripta/article/view/107265 Bilaga 3. Donnerska institutets pristagare Joakim Alander Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-03-27 2021-03-27 30 84 86 10.30674/scripta.107265 Bilaga 4. Stipendiater vid Donnerska institutet 2013–2020 https://journal.fi/scripta/article/view/107266 Bilaga 4. Stipendiater vid Donnerska institutet 2013–2020 Ruth Illman Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-03-27 2021-03-27 30 87 89 10.30674/scripta.107266