Scripta Instituti Donneriani Aboensis https://journal.fi/scripta <p>Scripta Instituti Donneriani Aboensis publishes selected papers presented at symposia arranged by the Donner Institute for Research in Religious and Cultural History.</p> en-US <p>The license of the published metadata is Creative Commons CCO 1.0 Universal (CC0 1.0)</p> donner.institute@abo.fi (Donner Institute) maria.vasenkari@gmail.com (Maria Vasenkari) Mon, 29 Mar 2021 08:57:32 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Mystik blir vetenskap https://journal.fi/scripta/article/view/102185 <p class="p1">Den 29 mars 1956 i Dornach, Schweiz undertecknade Olly och Uno Donner ett donationsbrev som lade grunden för ett nytt forskningsinstitut i Åbo. De donerade sin egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi för att grunda Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning som en knutpunkt för forskningen kring religion och kultur, en mötespunkt för forskare, studerande och samhället i stort samt en utsikts­punkt mot stora världen, ny kunskap och nya idéer.</p> <p class="p1">Historiken ger en grundlig beskrivning av institutets uppkomsthistoria och de viktiga personer som under årens lopp bidragit till verksamheten. Den presenterar forskare och bibliotekarier, internationella symposier och kulturseminarier, forskningssatsningar och hyllkilometer av forskningslitteratur, forskarpris och stipendier, fester och vardag. Historiken speglar också den ämnesmässiga utveckling som skett inom religionsforskningen, både nationellt och internationellt, under den här tiden.</p> <p class="p2"><span class="s1"><em>Mystik blir vetenskap: Donnerska institutet 1956–2021</em></span> har skrivits av Nils G. Holm, professor emeritus i&nbsp; religionsvetenskap vid Åbo Akademi och långvarig styrelsemedlem vid institutet. Historiken är rikligt illustrerad med bilder från alla årtionden vid institutet.</p> Nils G. Holm, Ruth Illman, Joakim Alander, Björn Dahla Copyright (c) 2021 Nils G. Holm; Ruth Illman; Joakim Alander, Björn Dahla http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/scripta/article/view/102185 Sun, 21 Mar 2021 00:00:00 +0200 Bilaga 1. Förteckning över konferenserna https://journal.fi/scripta/article/view/107263 <p>Bilaga 1. Förteckning över konferenserna</p> Joakim Alander Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/scripta/article/view/107263 Sat, 27 Mar 2021 00:00:00 +0200 Bilaga 2. Styrelsen genom åren https://journal.fi/scripta/article/view/107264 <p>Bilaga 2. Styrelsen genom åren</p> Joakim Alander Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/scripta/article/view/107264 Sat, 27 Mar 2021 00:00:00 +0200 Bilaga 3. Donnerska institutets pristagare https://journal.fi/scripta/article/view/107265 <p>Bilaga 3. Donnerska institutets pristagare</p> Joakim Alander Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/scripta/article/view/107265 Sat, 27 Mar 2021 00:00:00 +0200 Bilaga 4. Stipendiater vid Donnerska institutet 2013–2020 https://journal.fi/scripta/article/view/107266 <p>Bilaga 4. Stipendiater vid Donnerska institutet 2013–2020</p> Ruth Illman Copyright (c) 2021 Mystik blir vetenskap http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/scripta/article/view/107266 Sat, 27 Mar 2021 00:00:00 +0200