Kirjaston verkkokäytön mittaamista kehittämässä

  • Liisa Tiittanen Turun ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Tilastot ovat yksi tapa kertoa siitä, millainen kirjasto on: mitä palveluita tai aineistoja kirjasto tarjoaa sekä millä tavalla ja kuinka paljon kirjastoa käytetään. Nopea digitalisoituminen on muuttanut kirjaston käyttötapoja – pysyykö tilastointi
mukana? Kirjaston verkkokäyttöön liittyviä tilastointikysymyksiä käsiteltiin Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden toimeksiannosta tehdyssä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämistyössä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 6, 2018
Viittaaminen
Tiittanen, L. (2018). Kirjaston verkkokäytön mittaamista kehittämässä. Signum, 50(2), 14–18. https://doi.org/10.25033/sig.74133