[1]
Salmela, S. 2021. Opinnäytetyö mahdollisuutena ammatilliseen kasvuun – kirjasto- ja tietopalvelualan opinnäytteet Seinäjoen ammattikorkeakoulussa . Signum. 53, 2 (kesä 2021), 23–26. DOI:https://doi.org/10.25033/sig.109624.