[1]
Sallasmaa, K. ja Sallama, S. 2014. Verkkolukutaitoa voi ohjata. Signum. 1 (huhti 2014).