[1]
Parikka, S., Koponen, M. ja Puustinen, M. 2015. Yhteistä polkua etsimässä – case Lapin korkeakoulukonserni. Signum. 4 (marras 2015).