(1)
Kaiponen, P.; Luokkanen, S. Katsaus Seuran Toimintaan Talouden näkökulmasta. Signum 2021, 53, 4–5.