(1)
Ala-Kyyny, J. Uutisia Lyhyesti. Signum 2021, 53, 35.