(1)
Linja-aho, V. Lähdeviitteet ja pisteen paikka — ajatuksia viittauskäytänteiden kirjosta. Signum 2022, 54, 33–36.