(1)
Linja-aho, V. Lähdeviitteet Ja Pisteen Paikka — Ajatuksia viittauskäytänteiden Kirjosta. Signum 2021, 53, 33–36.