(1)
toimitus, S. BMF Ry – Yhdistystoiminta virkistää Ja Opettaa!. Signum 2022, 54, 21–24.