(1)
Sassali, J.; Löhönen, J.; Värri, H.; Hyrkkänen, A.-K.; Sandgren, T. Vastuullista Julkaisumetriikkaa edistämässä – Kansallinen Julkaisumetriikkaopas. Signum 2022, 54, 13–16.