(1)
toimitus, S. Vuoden 2022 uutisia lyhyesti. Signum 2022, 55, 43–45.