(1)
Ala-Kyyny, J. Uutisia lyhyesti. Signum 2023, 56, 49.