(1)
Ala-Kyyny, J. Uutisia Lyhyesti. Signum 2023, 56, 49.