(1)
Ala-Kyyny, J. Uutisia lyhyesti. Signum 2024, 57, 53.