(1)
Parikka, S.; Koponen, M.; Puustinen, M. Yhteistä polkua etsimässä – case Lapin korkeakoulukonserni. Signum 2015.