(1)
Lahikainen, J. Karl-Erik Henrikssonin Rahasto Juhli 50-Vuotista Taivaltaan Muistelemalla visionääriään Ja Jakamalla 13 Apurahaa. Signum 2019, 51, 22–24.