(1)
Vilén, T.; Savolainen, E. Saalistajien jäljillä. Signum 2019, 51, 33–42.