(1)
Merimaa, M.; Lahtinen, H. TKI-AINEISTOJEN AVARUUS — 3AMKIN AINEISTONHALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA OSAAMINEN. Signum 2019, 52, 43–50.