Näpärä, L. (2021). Tutkimusdatan säilyttämiseen tarvitaan kansallista yhteistyötä. Signum, 52(4), 30–31. https://doi.org/10.25033/sig.101390