Kaiponen, P., & Luokkanen, S. (2021). Katsaus seuran toimintaan talouden näkökulmasta. Signum, 53(1), 4–5. https://doi.org/10.25033/sig.107803