Ala-Kyyny, J. (2021). Uutisia lyhyesti. Signum, 53(1), 35. https://doi.org/10.25033/sig.107810