Linja-aho, V. (2022). Lähdeviitteet ja pisteen paikka — ajatuksia viittauskäytänteiden kirjosta. Signum, 54(3), 33–36. https://doi.org/10.25033/sig.112164