Linja-aho, V. (2021). Lähdeviitteet ja pisteen paikka — ajatuksia viittauskäytänteiden kirjosta. Signum, 53(3), 33–36. https://doi.org/10.25033/sig.112164