toimitus, S. (2022). Vuoden 2022 uutisia lyhyesti. Signum, 55(4), 43–45. https://doi.org/10.25033/sig.125664