Ala-Kyyny, J. (2023). Uutisia lyhyesti. Signum, 56(1), 46. https://doi.org/10.25033/sig.128676