Ala-Kyyny, J. (2023). Uutisia lyhyesti. Signum, 56(2), 49. https://doi.org/10.25033/sig.130970