Uuden teknologian työryhmä. (2023). Uudet teknologiset innovaatiot seurannassa – STKS:n Uuden teknologian työryhmä esittäytyy . Signum, 56(3), 16–17. https://doi.org/10.25033/sig.137892