Frosterus, M., & Seppälä, M.-L. (2023). Linkitetty data on kirjastojen suola. Signum, 56(3), 35–36. https://doi.org/10.25033/sig.137896